Installasjonsveiledning for HKFC kondensator

Hjem » Installasjonsveiledning for strømkondensator

Installasjon av kondensator:

  • HKFC kondensator kan installeres i alle retninger
  • Bruk av riktige strømkabler/samleskinner for å koble til kondensatorterminalene
  • Rengjør kondensatorterminalene, kabelskoene, samleskinner før tilkobling
  • Sørg for at kondensatorforbindelsene er i god stand og tette
  • Våre kondensatorer kommer med plasthus og trenger ikke jording
  • Hold kondensatoren unna other varmegenererte komponenter eller varmekilde

Elektriske tilkoblinger / Installasjon Skrue Bolter og Muttere Tiltrekkingsmoment
sammenligning:
 

Bolt / mutter størrelse HKFC plastkapsitetskondensatorer
Tilkobling og installasjon
Other Kondensatorer i metallkapsling
Tilkobling og installasjon
M6 9Nm 4 - 6Nm
M8 12Nm (for installasjon: 7Nm) 4 – 6Nm (for installasjon, kun 4Nm)
M10 15Nm 7 - 8Nm
M12 14 – 18Nm (for installasjon: 8Nm) 10Nm (for installasjon, kun 4Nm)