High Voltage Motstander

HKFC Industrial støtter DHVR høyspenningseffektmotstander for generelle høyspentstrømapplikasjoner og DHVRC høyspenningspulsmotstander for høyspenningspulsstrømapplikasjoner.