Snubber kondensatorer

GTO Snubbers, høyspenning Snubber Kondensatorer, Snubber Kondensatorer og IGBT Snubber Kondensatorer.

HKFC Snubber Kondensatorer er for ulike SCR og tyristor Snubber / Demping / Kommutering / Klemming / Halvlederbeskyttelse og til og med støtte +105C og 85%/+85C krav. Sterkt plastdeksel med tørr epoksyharpiksdesign.